კონტაქტი

მისამართი:
ინფორმატიკის ფრანგულ-ქართული სკოლა,
თბილისი, 0129, უნივერსიტეტის ქუჩა # 13,
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის XI კორპუსი, IV სართული.
 
ტელ/ფაქსი: +995 32 2250484 (შიდა ნომერი: 9271)
ელ-ფოსტა : contact@ifg.tsu.ge
ბოლო განახლება: 03/09/2019
თსუ-ს ფრანგულ-ქართული საბაკალავრო პროგრამა ინფორმატიკაში © 2011
დიზაინერი: ელენე შენგელაია
ვებ-საიტი: თეა ხარიტონაშვილი