2020 წლის გამოშვება 2019 წლის გამოშვება 2017 წლის გამოშვება 2016 წლის გამოშვება 2015 წლის გამოშვება 2014 წლის გამოშვება 2013 წლის გამოშვება 2012 წლის გამოშვება 2011 წლის გამოშვება 2009 წლის გამოშვება 2008 წლის გამოშვება 2007 წლის გამოშვება 2006 წლის გამოშვება 2005 წლის გამოშვება
 
 
 
 
 
 
 

ბერიძე გიორგი

სამუშაო გამოცდილება:

სერვისების მიწოდების სპეციალისტი-01/2014-დღემდე- BP-თბილისი-საქართველო;
*   დახმარება მომსახურების მიწოდების მენეჯმენტისა და სერვისების მართვის და ანგარიშგების პროცესების შეგროვებისა და პრეფორმაციული მონაცეების ოპერატიული სორტირების მეშვეობით სერვისების დონეებისა და KPI-სთვის და მათი თარგმნა ბიზნეს ინფორმაციად,რათა მოხდეს ინფორმირება და  რითაც იხელმძღვანელებენ გადწყვეტილების მიღების პროცესში.
*   ტენდენციებისა და ანომალიების ანალიზი, საიდენტიფიკაციო სფეროების პერფორმანსის გაუმჯობესება.

IT კონსულტაციების ხელმძღვანელი(უფროსი) - 05/2012-დღემდე- UGT- თბილისი, საქართველო;
*   კომერციული და საჯარო სექტორის ორგანიზაციების საკონსულტაციო და აუდიტორული პროექტების მართვა; 
*   საინფორმაციო უსაფრთხოება, IT სერვისების მენეჯმენტი, ICT ინფრასტრუქტურის აუდიტი, და სხვ.
*   პროექტის ფარგლებში  მოლაპარაკებების წარმოება  ბიუჯეტისა და მიწოდების საკითხებზე; 
*   საკონსულტაციო და აუდიტორული სამუშაობეის აღწერა და მართვა;
*   ფინალური(საბოლოო) ანგარიშების და სხვა დოკუმენტაციების მიღება და მენეჯმენტის პრეზენტაციის მომზადება;
*   პროექტები - IT სერვისების უწყვეტობის პროცესის აუდიტი; ITSM აუდიტი; ICT ინფრასტრუქტურის აუდიტი; TIL ბირთვის პროცესების განხორციელება;

მესაკუთრე - 10/2012 - დღემდე - Cyberia Service  - თბილისი, საქართველო
*   დესკტოპის აპლიკაციები, ვებ დეველოპმენტი, მობილური ტელეფონების აპლიკაციები.

ლექტორი და ტრენერი - 01/2009 - დღემდე, მართვის აკადემია/ IT ცოდნა/კავკასიის უნივერსიტეტი - თბილისი, საქართველო
*   კავკასიის უნივერსიტეტი, კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა - საინფორმაციო სისტემების საფუძვლები და ITSM-ის შესავალი მაგისტრატურის კურსის სტუდენტებისთვის;
*   IT სწავლება - – ITIL v3 -ის ფუნდამენტური კურსი;
*   მართვის აკადემია - IT მენეჯმენტის კურსები, IT ოპერაციების მენეჯმენტი.

IT ოპერაციები უფროსი - 01/2010 – 05/2012 TBC BANK - თბილისი, საქართველო
*   სერვისების გაცემა ხელმისაწვდომობის, შესაძლებლობებისა და უწყვეტობის შეთანხმებულ დონეებზე;
*   წლიური ამოცანებისა და გეგმების შედგენა და კონტროლი, მენეჯმენტის ხელმძღვანელობასთან და მიმწოდებლებთან კომუნიკაცია;
*   ბიუჯეტის შედგენა და ეფექტური ღირებულების უზრუნველყოფა შესყიდვის პროცესში და ასევე არსებული სერვისებით ოპერირებისას.
*   წლიური ამოცანების დაგეგმვა და მათი შესრულების კონტროლი დეპარტამენტის და სტაფისთვის(სამი გუნდი, სერვერი და მენეჯმენტის საწყობი, ქსელები და კომუნიკაციები და მონაცემთა ბაზის ადმინისტრირება);
*   სერვისების 90%  დოკუმენტურად არის ასახული(სერვისების აღწერა, ინსტალაცია და კონფიგურაცია, failover  და აღდგენა); IT ინფრასტრუქტურის შესაძლებლობების გეგმა შედგენილია; 80%-ით შემცირებული სერვისების აღწერა(მენეჯმენტის პროცესის შეცვლა); SLA დარღვევები არ არის 8 თვის განმავლობაში; მონაცემთა ცენტრის რედიზაინი TIA-942-ს თანახმად.

კლიენტთა მომსახურების უფროსი- 03/2009 – 01/2010, TBC BANK –თბილისი, საქართველო
*   2500 თანამშრომლიანი განყოფილების მართვა(1 და მე-2 დონის მხარდაჭერა);
*   სერვისების კატალოგის შეთანხმება და SLAs
*   კლიენტთა მომსახურების სტრატეგიის შემუშავება, მართვა და ბიუჟეტის კონტროლი;
*   კლიენტთა დაკმაყოფილების გაზრდა 92%-მდე და ინციდენტების მოგვარების დროის შემცირება 11%-მდე;

პროექტების მენეჯერი/ IT სერვისების უფროსი -10/2007 – 03/2009, TBC BANK – თბილისი, საქართველო
*   მომსახურების მაგიდის დიზაინი და პრეზენტაციის გაკეთება ბიზნეს გათვლებით;
*   მომსახურების მაგიდის აგება  ITIL-თან შეთანხმებით (IT ინფრასტრუქტურის ბიბლიოთეკა);
*   დაკომპლექტებული მომსახურების  მაგიდა, მოწესრიგებული მომსახურების მაგიდის გუნდი;
*   ბიზნესთან კომუნიკაცია და მენეჯმენტისთვის ანგარიშის მომზადება.

აპლიკაციების მხარდაჭერის სპეციალისტი - 03/2007 - 09/2007, MARS IS – Haguenau, საფრანგეთი
*   მხარდაჭერილი ლოკალური აპლიკაციები( in-house) MARS Inc.-ის ევროპულ საიტებზე;
*   მიღებული სისტემური რუკების (ინფრასტრუქტურისა და აპლიკაციების ლანდშაფტები).
*   TOR-ის დაყენება ხელსაწყოებისთვის სისტემური რუკების მართვისა და განახლებისთვის; 
*   გათვლილი და მომზადებული რეკომენდაციები აპლიკაციების პერფორმანსზე, end to end performance.

პროგრამისტი(სტაჟიორი) - 2005/2006, LGI2P (Ecole des Mines d’Alès)/ Solis System SARL – ნიმი, საფრანგეთი.
*   სისტემის ფუნქციონირების შესახებ ინფორმაციის შეგროვება, დოცუმენტირება;
*   მომხმარებლის(კლიენტების) მოთხოვნათა ანალიზის მიზნით ანალიტიკური სამუშაოების ჩატარება;
*   სისტემის დეველოპერი( JAVA პროგრამირების ენის გამოყენებითა და მასთან დაკავშირებული ტექნოლოგიებით);

განათლება:
*   IT მენეჯმენტი, მაგისტრატურა, Institute EERIE of EMA (Ecole des Mines d’Alès). BAC+6, 2007
 საინფორმაციო ტექნოლოგიები, ბაკალავრიატი, ვერსალ სენ-კანტენის უნივერსიტეტი/საფრანგეთის ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინსტიტუტი, 2005-  საფრანგეთი/საქართველო;
*   მენეჯმენტი, მაგისტრატურა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2005 - საქართველო.

სერტიფიკატები:
*  ITIL -ის ექსპერტი IT სერვისების მენეჯმენტში (ITIL v3), 2010 – EXIN;
*  Lead Implementer ISO 27001:2005, 2012 – BSI
*  Lead Auditor ISO 27001:2005, 2012 – BSI
*  IT სერვისების მენეჯერის სერტიფიკატი IT სერვისების მენეჯმენტში (ITIL v2), 2009 – EXIN
*  ფონდის სერტიფიკატი IT სერვისების მენეჯმენტში  (ITIL v2), 2007 – EXIN
*  აკრედიტირებული ტრენერი - ITIL v3 Foundation, 2013 – EXIN

ბოლო განახლება: 03/09/2019
თსუ-ს ფრანგულ-ქართული საბაკალავრო პროგრამა ინფორმატიკაში © 2011
დიზაინერი: ელენე შენგელაია
ვებ-საიტი: თეა ხარიტონაშვილი