2020 წლის გამოშვება 2019 წლის გამოშვება 2017 წლის გამოშვება 2016 წლის გამოშვება 2015 წლის გამოშვება 2014 წლის გამოშვება 2013 წლის გამოშვება 2012 წლის გამოშვება 2011 წლის გამოშვება 2009 წლის გამოშვება 2008 წლის გამოშვება 2007 წლის გამოშვება 2006 წლის გამოშვება 2005 წლის გამოშვება
 
 
 
 
 
 
 

მეიშვილი გივი

სამსახური:
January 2017 – Present: University of Bern, PHD candidate, researcher in Computer Vision Group, Bern, Switzerland.
June 2015 - December 2016: International Social Security Association (ISSA), Geneva, Switzerland.
October 2014 - January 2015: Java Developer in Contauro AG, Zurich, Switzerland.
August 2013 - September 2014: Software Developer in World Intellectual Property Organization (WIPO), Geneva, Switzerland.
July - September 2013: Sonepar International Services (Geneva)
2012 - 2013:  Java Developer in Public Registry, Ministry of Justice of Georgia.


სასწავლებელი
დღემდე:
PHD სტუდენტი Computer Vision Group, ბერნი, შვეიცარია. თემა: ხელოვნური ინტელექტი, Convolutional Neural Networks.
2011 - 2013:     ჟენევის უნივერსიტეტის ინფორმატიკულ-მეცნიერებათა ფაკულტეტი, მაგისტრატურა
Currently PHD candidate, researcher in Computer Vision Group, Bern, Switzerland.
Topics: Artificial Intelligence, Convolutional Neural Networks.

Master of Computer Science (University of Geneva)

ბოლო განახლება: 03/09/2019
თსუ-ს ფრანგულ-ქართული საბაკალავრო პროგრამა ინფორმატიკაში © 2011
დიზაინერი: ელენე შენგელაია
ვებ-საიტი: თეა ხარიტონაშვილი