2020 წლის გამოშვება 2019 წლის გამოშვება 2017 წლის გამოშვება 2016 წლის გამოშვება 2015 წლის გამოშვება 2014 წლის გამოშვება 2013 წლის გამოშვება 2012 წლის გამოშვება 2011 წლის გამოშვება 2009 წლის გამოშვება 2008 წლის გამოშვება 2007 წლის გამოშვება 2006 წლის გამოშვება 2005 წლის გამოშვება
 
 
 
 
 
 
 

შარაბიძე რატი

სამუშაო გამოცდილება :
2014 -2015: პროფესიული სტაჟირება კომპანია Geographic-ში, ASP.NET,C#,MSSQL Server,Silverlight

დამატებითი ინფორმაცია:
2015: GIS კურსები (GeoInformatical Systems)
2012: პროგრამირებაში სამხრეთ კავკასიის ჩემპიონატის კომიტეტის წევრი
ბოლო განახლება: 03/09/2019
თსუ-ს ფრანგულ-ქართული საბაკალავრო პროგრამა ინფორმატიკაში © 2011
დიზაინერი: ელენე შენგელაია
ვებ-საიტი: თეა ხარიტონაშვილი