2020 წლის გამოშვება 2019 წლის გამოშვება 2017 წლის გამოშვება 2016 წლის გამოშვება 2015 წლის გამოშვება 2014 წლის გამოშვება 2013 წლის გამოშვება 2012 წლის გამოშვება 2011 წლის გამოშვება 2009 წლის გამოშვება 2008 წლის გამოშვება 2007 წლის გამოშვება 2006 წლის გამოშვება 2005 წლის გამოშვება
 
 
 
 
 
 
 

ავჟანტაძე სოფიო

განათლება:
2017-დღემდე - მაგისტრანტი, "ინფორმაციული ტექნოლოგიები", თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სამუშაო გამოცდილება:
2016-დღემდე - .Net Full stack დეველოპერი, დასაქმების სააგენტო HR 
2015 - ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტი, PREMIERI ltd 
2015 - სტაჟიორი, სენ-დენის გაღრმავებული ინფორმატიკის ლაბორატორია, პარიზი 8 უნივერსიტეტი 
ბოლო განახლება: 03/09/2019
თსუ-ს ფრანგულ-ქართული საბაკალავრო პროგრამა ინფორმატიკაში © 2011
დიზაინერი: ელენე შენგელაია
ვებ-საიტი: თეა ხარიტონაშვილი