2020 წლის გამოშვება 2019 წლის გამოშვება 2017 წლის გამოშვება 2016 წლის გამოშვება 2015 წლის გამოშვება 2014 წლის გამოშვება 2013 წლის გამოშვება 2012 წლის გამოშვება 2011 წლის გამოშვება 2009 წლის გამოშვება 2008 წლის გამოშვება 2007 წლის გამოშვება 2006 წლის გამოშვება 2005 წლის გამოშვება
 
 
 
 
 
 
 

ჩხაბერიძე თეა

სამუშაო გამოცდილება:
10/2012 - დღემდე -  Cyberia Service Managing partner. Cyberia Service Managing partner მომხმარებელს სთავაზობს უახლეს მხარდაჭერას აპლიკაციების განვიტარებასა და ინფრასტრუქტურის მენეჯმენტში. Cyberia Service Managing partner კლიენტზე ორიენტირებული IT კომპანიაა, რომელიც თავის სერვისებს აწვდის დაახლოებით 50 -მდე კლიენტს საქართველოში. ჩემი მოვალეობები იყო: მენეჯმენტის მართვა  კომპანიის მიერ დასახული მიზნებისა და ამოცანების შესრულების მიზნით. ასევე ჩემს მოვალეობაში შედიოდა თანამშრომელთა და კლიენტთა დაკამყოფილება კომპანიის სერვისებით.
*   9/2012 – 9/2013 Diplomat Georgia (საქართველო) IT მენეჯერი
Diplomat Georgia არის ლიდერი სადისტრიბუციო კომპანია. IT მენეჯერს აკისრია   მენეჯერული მოვალეობების აღსრულება: ეფექტური ამოცანების დასახვის მეშვეობით IT ჯგუფის მართვის უზრუნველყოფა, მოვალეობების გადანაწილება, კომუნიკაცია, IT სტაფის მართვა, მათ შორის კადრების შერჩევა და ზედამხედველობა. პროექტების მართვა; ბიზნეს მენეჯერებთან მუშაობა, სისტემის ანალიზი, რათა დეტალურად განისაზღვროს პროექტის მოთხოვნები - მიზნები, მასშტაბი, რისკები და რესურსები; სერვისების მხარდაჭერა; აპლიკაციებისა და სისტემების სიცოცხლის უნარიანობის მართვა; ERP, DB და გაცვლითი სერვერების მხარდაჭერისა და ადმინისტრირების უზრუნველყოფა. 
*   05/2011 – 9/2012 VTB BANK (საქართველო) IT პროექტების დეპარტამენტის უფროსი, რაც გულისხმობს ისეთი ტიპის სამუშაოს, რომელიც პასუხისმგებელია  დეპარტამენტის პროექტების შექმნაზე. მისი კრიტიკული კომპონენტია ორგანიზაციული პროექტის მენეჯმეტური მიდგომის წარმატებით დანერგვა.მისი მიზანი იყო საინფორმაციო ტექნოლოგიური პროექტების შექმნა და მხარდაჭერა. ვალდებულებების სფეროს განკუთვნებოდა ასევე პროექტების ამოცანების განსაზღვრა,  პროექტის სარგებლიანობის შეფასება და მათი შესრულების ხარისხის, რესურსების კონტროლი, გუნდის წევრთა მუშაობის კოორდინირება. გუნდის 12 წევრს ხელმძღვანელობდა  IT პროექტების დეპარტამენტის უფროსი.
*   12/2010 – 05/2011 TBC BANK (საქართველო) IT პროექტების დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი. IT მენეჯერებისთვის დახმარების გაწევა დასახული ამოცანების შესრულებაში, წლიური გეგმის შედგენა დეპარტამეტთან შეთანხმებით  და ყოველთვიური და კვარტალური ანგარიშების მომზადება და წარდგენა აღმასრულებელი მენეჯმენტისთვის.
*   07/2009 –12/2010 TBC BANK (საქართველო) IT ოპერაციების აღმასრულებელი უფროსი.
ჩემი მოვალეობები: 17 კაციანი ჯგუფის მართვა, წლიური ამოცანების დაგეგმვა და მათი განხორცილების კონტროლი, ზრუნვა ოპერაციების სტაბილურობასა და კონსისტენტურობაზე, დიდ ცვლილებებზე პასუხისმგებლობის ასაღებად მზადყოფნა.
*   09/2008 – 07/2009 TBC BANK (საქართველო) IT კონსულტანტი IT დეპარტამენტში IT   პროექტების მენეჯერი და IT  ადმინისტრაციის ასისტენტი.
მონაწილეობის მიღება IT სტრატეგიის ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში.
*   11/2007 – 09/2008 TBC BANK (საქართველო) Change Manager / IT Department
*   12/2009 – 2010 კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა (საქართველო) ლექტორი.
*   2007 – 2008 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (საქართველო) ლექტორი. 
*   03/2007 - 09/2007 MARS IS (საფრანგეთი) IS -ის ურბანიზაციის ანალიტიკოსი
*   04/2006 - 09/2006 Adamentium (საფრანგეთი) პროგრამისტი-ანალიტიკოსი (სტაჟიორი), 
*   07/2005 - 08/2005 LGI2P (Grand Ecole –საფრანგეთი) პროგრამისტი (სტაჟიორი). 

უმაღლესი განათლება: (BAC+6)  
*   2005-2007 Institute EERIE of EMA (Ecole des Mines d’Alès). Masters in IT Management
*   2001-2005 French Institute of Information Technology. Bachelor’s degree in ICT.
*   2001-2005 Georgian Technical University. Masters in Management.
*   1996-2000 Georgian State University. Bachelors in Internationals Relations.

ჯილდოები:
*   Intensive Short Course in Project Management in Taiwan, Taipei (May-June 2010) Intensive courses ITIL V2 foundation, Service Level Management.
*   Received an award for the best complex business solution presented at Georgian IT Innovation conference. (Represented by TBC Bank, October 2008)
*   Received an award for a technical article “How to decipher the password”, published in the review “Navigator” in Georgia.
*   Award for the best managerial article in the GTU, 2001.Subject: “Tariffs and taxes”.
ბოლო განახლება: 03/09/2019
თსუ-ს ფრანგულ-ქართული საბაკალავრო პროგრამა ინფორმატიკაში © 2011
დიზაინერი: ელენე შენგელაია
ვებ-საიტი: თეა ხარიტონაშვილი