სასწავლო პროგრამა სწავლების ორგანიგრამა
 
 
 
 
 
 
 

სწავლების ორგანიგრამა

ბოლო განახლება: 03/09/2019
თსუ-ს ფრანგულ-ქართული საბაკალავრო პროგრამა ინფორმატიკაში © 2011
დიზაინერი: ელენე შენგელაია
ვებ-საიტი: თეა ხარიტონაშვილი